Web Content Display

Азотът намира приложение в електрониката. По метода спойка-вълна в среда от азот се произвеждат печатни платки според всички съвременни стандарти и изисквания.

Продължаващата тенденция към все по-широко навлизане на компоненти и печатни платки използването на нови поколения активни компоненти и въвеждането на безоловни припойни материали водят до нарастващо търсене на висококачествени спойка и възпроизводими процеси.

Това увеличава изискванията към тези процеси на запояване.

В същото време обаче акцентът е върху спестяването на консумативи и енергията, необходима за производството им.