Web Content Display

 

 

СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ

"Специални" се наричат газовете с по-висока чистота от стандартната, както и дву-, три- и повече компонентни смеси,

изготвени по индивидуална поръчка.

Специалните газове имат важна роля в контрола на замърсяването на околната среда и проследяване качеството на множество продукти, тъй като са работни и калибровъчни газове за различни аналитични апарати.

Най-употребяваните от специалните газове на Месер са регистрирани от НЦМ като Сертифицирани сравнителни материали. Нашата лаборатория, в която тези газове се изработват и анализират, е сертифицирана според ISO 17025.