Web Content Display

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГАЗОВЕТЕ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

За поръчки и подробна информация - инж. Майя Новачева, maya.novatcheva@messer.bg тeл. 0888528358

Шоковото замразяване с течен азот или въглероден диоксид на гъби, деликатни плодове или местни продукти гарантира пълноценен вкус и свеж външен вид след размразяване. Методът е изгоден и ефективен, когато се налага транспорт или съхранение на деликатесни и скъпи храни. Тяхната форма и вкус съществено биха се нарушили при прилагането на конвенционални методи. Шоковото замразяване се осъществява с голяма скорост, при която водата образува много фини кристалчета. Това запазва всички свойства на продуктите, защото не позволява нарушаване на клетъчната им структура от получения лед. Необходимият тунел или шкаф за шоково замразяване, както и втечненият газ-охладител се доставят и внедряват в производството на клиента от нас. При интерес от страна на предприемачите ние организираме посещения на вече действащи обекти в страната, изградени от Месер България ЕООД.