Web Content Display

 

В хранителните технологии азотът е опаковъчен газ и важен компонент от газовите смеси, 

използвани за контролирано зреене на плодове и зеленчуци.

За производство на напитки газовите технологии предоставят нови 

възможности. Стабилизирането на кенове и бутилки с подавана чрез криогенен инжектор капка 

течен азот дава множество търговски предимства на крайния продукт.