Web Content Display

 

За поръчки и подробна информация - инж.Майя Новачева - maya.novatcheva@messer.bg, 0888 528 358

Разсроченият режим на плащане и сертификатите за качество на продукт са част от стратегията на Месер България, разработена специално за снабдяване на болници с медицински газове. Ние сме единственият доставчик на кислород в България, сертифициран за медицински цели от Изпълнителната агенция по лекарствата. С разрешително No II - 1480/13.11.2006 г. газът е регистриран като лекарствено средство.

Освен това за нуждите на болниците предлагаме и пълно газово обезпечаване с азот, диазотен оксид (райски газ), азотен оксид, въглероден диоксид, хелий, ксенон и газови смеси. Международната логистика на Месер Групата ни позволява гъвкавост и гарантира точност на доставките дори в кризисни периоди на газовия пазар.