Web Content Display

Месер вижда силата си в това да бъде най-голямата семейна компания доставчик на технически газове в света. Концерна Месер е седми в световната ранглиста. Пазара се доминира от всички включени дружества. Основна цел на Месер е устойчиво повишаване на печалбите, а не краткосрочно увеличение. Също както конкурентите си, Месер не може да разшири продуктовата си гама, която включва от ацетилен до ксенон. Следователно Месер непрекъснато се стреми да оптимизира асортимента си с услуги и висококачествено техническо оборудване в условията на силно конкурентен пазар. Месер се фокусира върху индивидуалните необходимости на своите клиенти и им помага да повишат тяхната конкурентоспособност и ефективност. Същевременно ние сме фокусирани върху технологиите, които предпазват нашата природа и климат.

Ориентирани към клиентите и служителите, отговорно поведение, корпоративна отговорност, както и прозрачна комуникация, доверие и уважение: всичко това е вплетено в мисията на Месер. Скоро след като е възстановена семейната собственост през 2004г., Стефан Месер лично възстановява дискусията за ценностите, които водят визията и мисията за цялата компания, както и до формулиране на ценностите на дружеството. Още от основаването на Месер, ние сме действали устойчиво, за да отговорим на нуждите на нашите клиенти в съответствие с нашата колективна отговорност за хората, развитието и околната среда.