Web Content Display

София - централен офис

Адрес: 1528 София,

бул. Димитър Пешев №3А

тел. 02/807 32 32

имейл: office@messer.bg

Пълначна база за технически и специални газове

тел. 02/ 807 32 21; 02/ 807 32 27; 02/ 807 32 28

Управител ПБТСГ инж. Ангел Христов

тел. 0888 908 840

имейл: angel.christov@messer.bg

зам. управител ПБТСГ инж. Георги Йорданов

тел. 0888 123 116

имейл: georgi.yordanov@messer.bg