Web Content Display

Основни приложения

В зависимост от конкретните нужди на всеки отделен клиент ние доставяме всякакви газове и газови смеси в необходимата чистота - от често търсените азот, кислород, въглероден диоксид, през заваръчни и медицински газове, до уникални калибровъчни смеси.Защитна газова атмосфера в опаковката, упойка с райски газ или вълново запояване - спектърът на приложение на техническите и специални газове е практически неограничен. Разработените в Месер приложни технологии работят не само за развитие на газовия бранш, но и за усъвършенстване множество производствени, медицински и пречиствателни технологии.  Необходимото оборудване се осигурява от нас, заедно с монтажа и консултациите по включването му във вече съществуващ работен процес.