Web Content Display

 

През 1898 г. Адолф Месер създава във Франкфурт първото фамилно дружество на бъдещия концерн “Месер”. Днес ние можем с гордост да кажем, че сме част от световно предприятие, в което работят над 4 400 служители от дружества в 32 страни. След повече от 120 години история, постиженията на Месер Груп говорят сами за себе си: над 300 приложни технологии, разработени от нашите специалисти; над 130 различни газа и газови смеси, свързани с тях; 120 собствени производствени и търговски обекта на три континента. Обединената логистика на Месер Груп е гаранция за изпълнение на всяка клиентска поръчка, дори и в периоди на криза. Българското дружество съществува повече от 20 години и с това е първият европейски газов доставчик, стъпил на нашия пазар.

Ние виждаме успеха като резултат от съвместните усилия на доставчик и клиент за разработка на уникални технологични решения. Заедно с нашите партньори ние не само ползваме най-модерните достижения на човешкия прогрес, но и активно участваме в създаването им. Нашият основен ресурс са знанията и уменията на нашите специалисти, които се развиват успоредно с динамичните технологии. Заедно с нашите клиенти от всички отрасли ние имаме предимството да прилагаме ноу-хау, разработено с грижа за човека и околната среда. С пречистването и рециклирането, с природосъобразната обработка на храни и материали ние ежедневно допринасяме за качеството на живота.