revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Актив издател

null МИГ Заваряване
Обратно
28 Jun, 2021

МИГ заваряване

Защитни газове за МИГ заваряване

Както МАГ, така и МИГ процесите се доказаха като модерни и ефективни техники на заваряване. За разлика от МАГ (метал активен газ) заваряването, при МИГ (метал инертен газ) заваряването се използват инертни газове. Тъй като газът лесно се йонизира и това позволява използването му при много високи температури, тази техника се използва за заваряване на цветни метали или неръждаема стомана, наричана още устойчива на ръжда или неръждясваща стомана. Възможно е полагането на заваръчни шевове с високо качество на мед, алуминий и алуминиеви сплави с инертни газове и техните смеси.

Как работи МИГ заваряването в защитна газова среда?

При МИГ заваряването протича електрическа дъга, когато заваръчна тел (запълващ материал) докосне повърхността на заваръчната вана. Следва разтопяване стените на заваръчната вана и сплавяване посредством автоматизирано подаване на телен електрод. Тази техника гарантира висока работна скорост с отлични стандарти за качество. Получената дъга при МИГ заваряване може да бъде класифицирана в три подкатегории:

  • Заваряване с къса дъга: Подходящо за тънки листове, тъй като по време на заваряване почти не се образуват пръски.
  • Заваряване със струйна дъга: Перфектно приложим за дебели листове, тъй като поради високата скорост на заваряване се създават преходи със струйно капко-пренасяне на метала без късо съединение.
  • Заваряване с импулсна дъга: Може да се използва за всяка дебелина на листа и осигурява равномерни преходи на материала.

Важна забележка: Методът МИГ не е подходящ за заваряване на открито. При неблагоприятни атмосферни условия защитният газ може да бъде издухан, като по този начин губи всичките си положителни характеристики.

 

ВИГ заваряване на неръждаема стомана

Методът има различни наименования в различните страни, като международното му название е

· TIG -T = Tungsten, I = Inert, G = Gas.

· В България се нарича ВИГ - В = Волфрам, И = Инертен, Г = Газ,

Абревиатурата  означава заваряване с инертни газове и волфрамов електрод и е сравнима с техниката на МАГ заваряване. Вместо топяща се електродна тел за създаване на заваръчния шев, се използва нетопящ се волфрамов електрод. Този електрод се нуждае от по-благородна защитна газова среда от аргон или хелий, за да предотврати изгарянето или разрушаването му. При ВИГ метода Аргон 4.6 е напълно подходящ за всички черни и цветни метали, както за заваряването с прав ток (DC), така и с променлив ток (AC).

Защитената среда обикновено е чист аргон, аргон + кислород или технически хелий.

ВИГ заваръчните горелки могат да бъдат надградени със специална газова дюза. Това осигурява ламинарен поток на защитния газ и подобрява запалването на дъгата. С газовата дюза могат да се получат по-ярки заваръчни шевове и по-малки деформации по време на заваряване.

 

Стоманена бутилка със защитен газ при МИГ заваряване на благородни метали

За заваряване на благородни метали се предлагат стоманени бутилки със защитни газове с различни размери. В търговската мрежа бутилки се предлагат в размери от 7l, 10l , 20l, 40l и 50l, чиято цена варира. Колкото по-голяма е стоманената бутилка със защитен газ, толкова по-ниска е цената на газа в бутилката.

 

Дял

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Неозаглавен формуляр

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Изберете опция
Изберете опция
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.