Web Content Display

Доставки

Месер България предлага гъвкави решения за доставки на технически и специални газове

Персонални консултации

Съдействаме на нашите клиенти при избора на необходимия газ

Технологии

В производството ежедневната необходимост от газове е важна като водата и електроенергията

Web Content Display

Технически газове

Оптимизация

В индустриалното производство, техническите газове са толкова важни колкото водата и електричеството. Техните специфични свойства и начинът им на употреба осигуряват повишена ефективност, безопасност и намаляване на разходите в множество процеси. Индустриалните газове играят решаваща роля и по отношение на качеството на продукцията.

Най-широко разпространените технически газове са ацетирен, аргон, въглероден диоксид, кислород, азот и водород. Месер България предлага също много от тези газове като смеси със специфични приложения. 

Web Content Display

Рязане и заваряване

Газове за рязане и заваряване

Качество, което може да издържи на топлината

Технологиите за заваряване обхващат широк спектър операции. Стандартът DIN EN 4063 дефинира повече от 100 различни метода за заваряване. Обхватът на газове и приложения, които Месер ви предлага в тази област са съответно разнообразни.

Защитните газове за заваряване обичайно се използват в наситени с кислород процеси, които ползват горими газове/въздушни смеси, или за предпочитане, горими газове/кислородни смеси. Защитните газове за заваряване са също незаменими при дъгово заваряване, където необходимата термална енергия за процеса идва от . . . . . Същото важи за ТИГ и МИГ заваряването, където газовите смеси доминират на пазара в наши дни. Тези смеси разполагат с широка гама от различни компоненти, включително аргон и СО2, както и кислород, хелий, водород и азот.

Голямото разнообразие от тези стандартизирани газови смеси е достъпно за горепосочените приложения. Месер продава редица защитни газове за заваряване в ясно структурирана система използвайки стандартизирани широка група наименования, които се базират на материалите, за които се ползват:

Феролайн - Защитни газове за обикновени и ниско легирани стомани

Инокслайн - Защитни газове за високо легирани стомани и сплави на базата на никел

Алулайн - Защитни газове за алуминий и цветни метали

Като производител на технически газове, ние не само търгуваме с тези процеси, в които се включва употребата на технически газове, но също и с процесите, които са във връзка с това. Екипа на Месер предлага консултантски услуги за защитни газове за заваряване с удоволствие ще ви покаже, кой защитен газ е точния за вашия бизнес: с персонална консултация и чрез демонстрация на място.

Тези процедури могат да бъдат грубо разделени на следните производствени процеси:

Рязане / Свързване / Покриване