Снабдяване с газове

СНАБДЯВАНЕ С КИСЛОРОД, АЗОТ, АРГОН, ХЕЛИЙ, ВОДОРОД И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Снабдяване и доставка - Инсталации за клиенти - Резервоари за съхранение - Телемтрия

ДОСТАВКИ НА ТЕЧНИ ПРОДУКТИ

Най-икономичният начин за доставяне на газ в средни и големи количества - газовете се транспортират в течна форма или се компресират в специализиран трейлер или с влак. Messer доставя с автопарк от специализиран криогенен транспорт за течните продукти като кислород, азот, аргон или въглероден диоксид. За сгъстените газове тръбните ремаркета осигуряват доставката на хелий и водород. За определени специфични приложения са въведени уникални процеси и допълнителни програми за проследяване. Например за транспортиране на храни и медицински газове се прилагат съответните законови изисквания.

Всеки ден маршрутите за доставка на продуктите се подготвят въз основа на данните за потреблението и телеметрията: автоцистерните взимат продукта от производствения завод и го доставят на инсталациите/обектите на клиента. Целта е да можем да постигнем непрекъсната доставка на продукт, така че клиентите ни да могат да се концентрират върху бизнеса си и да останат сигурни, че газът ще присъства в техните производства.

КЛИЕНТСКИ ИНСТАЛАЦИИ – КРИОГЕННИ ЦИСТЕРНИ

На място при клиента Messer предлага контейнер за съхранение, който е проектиран да обслужва изискванията за вашата доставка на газ. 

Актив издател

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Снабдяване с течен азот

СНАБДЯВАНЕ С ТЕЧЕН АЗОТ

Снабдяване с малки количества течен азот - Инсталации за клиенти - Области на приложение и съвети - Съвети за безопасност - Обучение - Търговски оферти

Производство на място

ПРОИЗВОДСТВО НА МЯСТО - КИСЛОРОД, АЗОТ, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ВОДОРОД И ДРУГИ

Концепции за производство на място - Инсталации за клиенти - Резервоари за съхранение - Телеметрия - Решения до ключ - Консултации за технологиите за приложение

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA