Политика за защита на данните

Политика за защита на данните

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА МЕСЕР БЪЛГАРИЯ

§ 1 Принципи

 1. Благодарим Ви, че посетихте уебсайта на Месер България ЕООД и за интереса към нашата компания и нашите продукти. По-долу бихме искали да обясним накратко до каква степен, как и с каква цел обработваме вашите лични данни, как защитаваме вашите лични данни и какво означава за вас, когато използвате нашите онлайн услуги.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде свързана лично с вас, например име, адрес, имейл адреси, телефонни номера или поведение на потребителя. Освен това чисто технически данни, които могат да бъдат свързани с вас, също се считат за лични данни.

 1. Отговорник по чл. 4 № 7 от Общия регламент на ЕС за защита на данните (GDPR) е:

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. София 1528, район Искър

бул. “Димитър Пешев” 3А

тел.: +359 2 8073232 

 1. Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на имейл адрес: 

 2. Когато се свържете с нас по имейл или чрез формуляр за контакт, данните, които предоставяте (вашият имейл адрес, вашето собствено и фамилно име, ако е приложимо, и вашият телефонен номер) ще се съхраняват от нас, за да отговорим на вашите въпроси. Информацията, предоставена при контакт с нас, се обработва на основание чл. 6 алинея 1 буква f от GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на отговорната страна, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е да обработим контакта. Можете да възразите срещу тази обработка на данни по всяко време, ако има причини, които съществуват във вашата конкретна ситуация и които са против обработката на данните. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до длъжностното лице по защита на данните.

 3. Ако използваме доставчици на услуги за отделни функции и маркетингови дейности или бихме искали да използваме вашите данни за рекламни цели, ние ще ви информираме подробно за съответните процеси по-долу. По този начин ще посочим и дефинираните критерии за съответния период на съхранение.

 4. По принцип вашите лични данни се обработват от IBM Deutschland GmbH (наричано по-долу "IBM"), на което сме поверили обработката на вашите данни. IBM е внимателно подбрана за тази цел, също така е и обвързана от инструкциите на Messer и е редовно одитирана.

§ 2 Вашите права

 1. Имате следните права по отношение на личните ви данни: 

 • Право на достъп (чл. 15 от GDPR)

 • Право на коригиране (чл. 16 от GDPR) или заличаване (чл. 17 от GDPR)

 • Право на ограничаване на обработката (чл. 18 от GDPR)

 • Право на преносимост на данните (чл. 20 от GDPR)

 • Право на възражение срещу обработка (чл. 21 от GDPR)

 1. Имате право да поискате от нас информация по всяко време за данните, които сме съхранили за вас, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които тези данни се предават, както и целта, за която се съхраняват. Ако поискате от вашето лице за контакт в Messer или нашето длъжностно лице по защита на данните писмено и / или по имейл, да коригираме, спрем да използваме или изтрием вашите лични данни, ние ще го направим без забавяне.

 2. Ако сте дали съгласието си за обработката на вашите данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време в бъдеще (чл. 7, № 3 от GDPR). Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до отмяната.

 3. Доколкото обработването на вашите лични данни основаваме на баланса на интересите съгласно чл. 6 алинея 1 от GDPR, можете по принцип да възразите срещу обработката.

 4. Можете да упражните правата си, като изпратите имейл на:  

 5.  или ни изпратите заявка за управление на данните чрез формата по-долу.

  Заявка за достъп и управление на данни

  Моля, изберете по-долу типа на заявката за данни и уточнете допълнителните си изисквания, ако имате такива, в основното поле насъобщението. Ще направим всичко възможно, за да ги удовлетворим в най-кратък срок. Необходимо е да въведете вашия имейл адрес, за да се свържем с вас относно тази заявка. Няма да използваме този имейл адрес за други цели.

  Достъп до данни
  Достъп до данни
  Заличаване на данни
  Корекция на данни
   
 6. Освен това Ви информираме, че предоставянето на личните Ви данни на този уебсайт обикновено не е необходимо нито законно, нито договорно. Не сте задължени да предоставяте лични данни на този уебсайт, освен ако не посочим това в отделни случаи в тази декларация за защита на данните. Независимо от това, предоставянето на функциите на този уебсайт и изпълнението на поръчка изисква обработката на вашите лични данни.

 7. Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно обработката на вашите лични данни (член 77 от GDPR).

Данните за контакт на надзорния орган в България могат да бъдат намерени на:

https://www.cpdp.bg/

 Събиране на лични данни при посещение на нашия уебсайт

 1. По време на самото информационно използване на уебсайта, т.е. ако не се регистрирате или не ни предадете информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които вашият браузър предава на нашия сървър. Ако желаете да разгледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да покажем и администрираме нашия уебсайт и да гарантираме неговата стабилност и сигурност. Правното основание за тази обработка е чл. 6 алинея 1, буква f от GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на администратора, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е по-лесното администриране, удобното за ползване предоставяне на уебсайта и възможността за откриване, предотвратяване и преследване на хакерство, както и злоупотреба. Можете да възразите срещу тази обработка на данни по всяко време, ако има причини, които съществуват във вашата конкретна ситуация и които са против обработката на данните. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до нашият служител по защита на данните или да промените настройките от формата по-долу.  

Настройки за поверителността на данните

 

Автоматично събрани лични данни:

 • IP адрес

 • Дата и час на посещението

 • Разлика в часовата зона от средното време по Гринуич (GMT)

 • Думата за търсене, ако посетите нашия сайт чрез търсачка

 • Файлове, които сте изтеглили от нашия сайт (например PDF или Word документи)

 • Съдържание на заявката (конкретна страница)

 • Статус на заявката/ HTTP код на статуса

 • Количество предадени данни във всеки отделен случай

 • Уебсайт, от който идва искането

 • Браузър

 • Операционна система и нейният интерфейс

 • Език и версия на софтуера на браузъра.

Регистрационните файлове на сървъра с горните данни се изтриват автоматично след 30 дни. Запазваме си правото да съхраняваме регистрационните файлове на сървъра за по-дълго време, ако съществуват факти, които предполагат допускане на неоторизиран достъп (като опит за хакерство или така наречената DDOS атака).

 1. Също така използваме бисквитки, за да поставим индивидуални заявки, които правите на нашия уебсайт, в общ контекст. „Бисквитките“ са данни, които уеб сървърът поставя във вашата ИТ система или съхранява във вашия браузър по време на посещението ви в нашия уебсайт, което предоставя определена информация на субекта, който задава „бисквитката“ (в случая ние). Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на вашия компютър. Те се използват само за да направят нашият уебсайт по-лесен за ползване, по-безопасен и по-ефективен. Ние използваме бисквитки само ако сте се съгласили да го направим, освен ако бисквитката е абсолютно необходима за функционирането на нашия уебсайт (например Настройка на езика на уебсайта). Когато посещавате нашия уебсайт за първи път, ние ще ви попитаме дали можем да използваме и допълнителни бисквитки.

Когато конкретни стъпки за обработка на данни използват бисквитки (например Piwik Pro и видеоклипове в YouTube), ние обясняваме по-долу на кое правно основание основаваме съответната обработка на данни.

Обработката на данни въз основа на необходимите бисквитки се основава на чл. 6 алинея 1 буква f GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на администратора, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е предоставянето на специални функционалности, удобният за потребителя дизайн на уебсайта, целостта, както и сигурността на уебсайта.

§ 3 Използване на бисквитки

 1. Този уебсайт използва следните видове бисквитки, обхватът и функционалността на които са обяснени по-долу:

 • Краткосрочни бисквитки (вж. А.)

 • Дългосрочни бисквитки (вж. Б.)

 • Бисквитки на трети страни (вж. В).

А. Краткосрочни бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Те включват, по-специално, бисквитки на сесията. Те съхраняват така наречения идентификатор на сесия, с който различни заявки от вашия браузър могат да бъдат присвоени на съответната сесия. Това позволява на вашия компютър да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Тези бисквитки се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

Б. Дългосрочни бисквитки се изтриват автоматично след предварително определен период от време, който може да се различава в зависимост от бисквитката. Можете да изтриете бисквитките по всяко време в настройките за сигурност на вашия браузър.

В. Можете да конфигурирате настройките на браузъра си според вашите предпочитания и например да откажете да приемате бисквитки на трети страни (бисквитки от доставчици на трети страни, като YouTube) или всички бисквитки. Моля, имайте предвид, че тогава може да не сте в състояние да използвате всички функции на този уебсайт.

Можете да предотвратите използването на HTML5 обекти за съхранение, като настроите браузъра си в частен режим. Също така препоръчваме редовно да изтривате бисквитките и историята на браузъра ръчно.

§ 4 Използване на Piwik Pro

 1. Този уебсайт използва услугата за уеб анализ Piwik Pro, за да анализира и редовно подобрява използването на нашия уебсайт. Получените статистически данни ни позволяват да подобрим нашето съдържание и да го направим по-интересно за вас като потребител. Правното основание за използването на Piwik Pro е чл. 6 алинея 1 буква f от GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на отговорната страна, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е да анализираме използването на нашия уебсайт. Можете да възразите срещу тази обработка на данни по всяко време, ако има причини, които съществуват във вашата конкретна ситуация и които са против обработката на данните. За тази цел е достатъчно да изпратите имейл до длъжностното лице по защита на данните.

 2. За този анализ бисквитките (вижте § 3 за повече подробности) се съхраняват на вашето устройство. Информацията, събрана по този начин, се съхранява от отговорната страна изключително на нейния сървър в ЕС. Можете да спрете анализа, като изтриете съществуващи бисквитки и предотвратите съхраняването на бисквитки. Ако предотвратите съхраняването на бисквитки, имайте предвид, че може да не успеете да използвате този уебсайт в пълната му степен. Предотвратяването на съхранението на бисквитки е възможно чрез настройката във вашия браузър. Предотвратяването на използването на Piwik Pro е възможно чрез премахване на отметката и по този начин активиране на приставката за отказ.

 3. Този уебсайт използва Piwik Pro в частично анонимизирана форма. Това означава, че IP адресите се обработват в съкратена форма, което означава, че те не могат да бъдат директно свързани с човек. IP адресът, предаден от вашия браузър чрез Piwik Pro, не се обединява с други данни, събрани от нас. Личната справка се премахва незабавно чрез частично изтриване на IP адресите, така че се съхраняват само статистически данни.

Програмата Piwik Pro е проект с отворен код. Информация от доставчика на трета страна относно защитата на данните е достъпна на https://piwik.pro/privacy-policy/

§ 5 Използване на връзки в социалните медии

 1. В момента използваме следните връзки в социалните медии: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. Чрез връзки ви предлагаме възможността за взаимодействие и комуникация със социалните медии и други потребители, за да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за вас като потребител. Използваме така нареченото решение с две щраквания. Това означава, че когато посетите нашия сайт, никакви лични данни първоначално не се предават на доставчика на социални медии. Можете да идентифицирате доставчика на социални медии, като маркирате полето с първоначалната буква или лого. Ние ви даваме възможност да комуникирате директно с доставчика на социални медии чрез бутона. Само ако щракнете върху маркираното поле и по този начин го активирате, доставчикът на социални медии ще получи информацията, че сте имали достъп до съответния уебсайт на нашата онлайн оферта. В допълнение,данните, посочени в § 3 от настоящата декларация, се предават. Чрез активиране на връзката вашите лични данни се предават на съответния доставчик на социални медии и се съхраняват там (в случай на доставчици от САЩ, вероятно в САЩ). Тъй като доставчикът на социални медии събира данните по-специално чрез бисквитки, препоръчваме да изтриете всички бисквитки чрез настройките за сигурност на вашия браузър.

 2. Ние нямаме влияние върху събраните данни и процедурите за обработка на данни, нито сме наясно с обхвата на обработката на данните, целите на обработката или периодите на съхранение. Също така нямаме информация за изтриването на събраните данни от доставчика на социални медии. В тази връзка, моля, свържете се с доставчика на социални медии. На този фон препоръчваме да прочетете текущите известия за защита на данните на гореспоменатите доставчици на социални медии.

 3. Прехвърлянето на данни се извършва независимо дали имате акаунт при доставчика на социални медии и сте влезли там. Ако сте влезли в доставчика на социални медии, данните, които събираме, могат да бъдат директно присвоени на вашия акаунт при доставчика на социални медии. Препоръчваме ви да излизате редовно след използване на социална мрежа, но особено преди да активирате бутона, тъй като това може да ви помогне да избегнете присвояването на вашия профил при доставчика на социални медии.

 4. Правното основание за тази обработка е чл. 6 алинея 1 буква f от GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на администратора, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е прилагането на връзки към сайтове в социалните медии.

 5. Данните не се съхраняват от нас. Информация за периода на съхранение, както и допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от доставчика на социални медии може да бъде намерена в декларациите за защита на данните на тези доставчици, съобщени по-долу. Там ще получите и допълнителна информация относно вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността ви.

 6. Адреси на съответните доставчици на социални медии и URL адрес с техните известия за защита на данните:

 • Facebook Ireland Ltd, площад Grand Canal 4, пристанището Grand Canal, Дъблин D2 Ирландия; http://www.facebook.com/policy.php; допълнителна информация относно събирането на данни: http://www.facebook.com/help/186325668085084;

 • Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, Сан Франциско, Калифорния 94103, САЩ; https://twitter.com/privacy;

 • Xing SE, Dammtorstraße 30, 20354 Хамбург, DE; http://www.xing.com/privacy.

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

§ 6 Интегриране на видеоклипове от YouTube

 1. В нашия уебсайт сме интегрирали видеоклипове от YouTube, които се съхраняват на http://www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт, за да направят уебсайта атрактивен и информативен. Всички те са интегрирани в „режим на разширена защита на данните“, т.е. никакви данни за вас като потребител не се предават в YouTube, ако не възпроизвеждате видеоклиповете. Само когато възпроизвеждате видеоклиповете, данните, посочени в параграф 2, ще бъдат предадени. Ние нямаме влияние върху това предаване на данни.

 2. Чрез посещение на уебсайта на YouTube или чрез възпроизвеждане на видеоклиповете, YouTube получава информацията, че сте имали достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават данните, посочени в § 3 от тази декларация. Това се случва независимо дали YouTube предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат директно присвоени на вашия акаунт. Ако не искате данните ви да бъдат свързани с вашия профил в YouTube, препоръчваме ви да излезете, преди да кликнете върху бутона Play.

 3. Правното основание за тази обработка е чл. 6 алинея 1 от GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на администратора, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е внедряването на YouTube.

 4. Данните не се съхраняват от нас. Информация за периода на съхранение и допълнителна информация за целта и обхвата на събирането и обработката на данни от YouTube могат да бъдат намерени в декларациите за защита на данните на доставчика, предоставени по-долу. Там ще получите и допълнителна информация за правата си в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността ви: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google също обработва вашите лични данни в САЩ.

§ 7 Интегриране на Google Maps

 1. Интегрирахме Google Maps в нашия уебсайт, която се съхранява на https://www.google.de/maps и може да се ползва директно от нашия уебсайт, за да направи уебсайта атрактивен и информативен. Само когато използвате картите, например за изчисляване на маршрута, данните, посочени в § 2, ще бъдат прехвърлени. Ние нямаме влияние върху това предаване на данни.

 2. Посещавайки уебсайта, Google Maps получава информацията, че сте извикали съответната подстраница на нашия уебсайт. Освен това се предават данните, посочени в § 3 от тази декларация. Това се случва независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат директно присвоени на вашия акаунт. Ако не искате данните ви да бъдат свързани с вашия профил, препоръчваме ви да излезете, преди да кликнете върху Google Maps.

 3. Правното основание за тази обработка е чл. 6 алинея 1 буква f от GDPR. Това упълномощаване позволява обработването на лични данни в рамките на „законния интерес“ на администратора, доколкото вашите основни права, свобода или интереси не надделяват. Нашият законен интерес е внедряването на Google Maps на нашия уебсайт.

 4. Данните не се съхраняват от нас. Информация за периода на съхранение, както и допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от Google могат да бъдат намерени в декларациите за защита на данните на доставчика, предоставени по-долу. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността ви: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google също обработва вашите лични данни в САЩ.

§ 8 Въпроси и коментари

 1. Месер България приема защитата на данните много сериозно. Ако имате някакви въпроси или предложения относно защитата на данните в нашата компания, моля не се колебайте да се свържете с нашия служител по защита на данните на имейл адреса, посочен в § 1.

 2. Запазваме си правото да коригираме и актуализираме тази политика за поверителност, ако е необходимо. Актуализациите на тази политика за поверителност ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Промените ще се прилагат от момента на публикуването им на нашия уебсайт. Ето защо препоръчваме да посещавате тази страница редовно, за да разберете за направените актуализации.

* * * * *

Последна актуализация: март 2022