Течен хелий

ТЕЧЕН ХЕЛИЙ

Охлаждащ агент за постигане на изключително ниски температури

ТЕЧЕН ХЕЛИЙ - НАЙ-СТУДЕНАТА ТЧЕНОСТ НА ЗЕМЯТА

Точката на кипене на хелия е 4.2 K или -269 °C. Използва се главно като охлаждаща течност за достигане на изключително ниски температури. За да се ограничат загубите на продукт, течният хелий се доставя и съхранява в специални криогенни съдове, така наречените девари. Според действителното търсене Messer предлага течен хелий в девари с различни размери, които варират от 50 литра до девари с капацитет до 450 литра. За много големи потребители, като например производители на оборудване или големи изследователски институти, могат да се доставят и резервоари с вместимост 40 000 литра.


ПРИЛОЖЕНИЯ НА ТЕЧНИЯ ХЕЛИЙ


Повечето технически приложения на течния хелий са свързани със свръхпроводимост. Това е физическо свойство, наблюдавано при определени материали: ако материалът се охлади под  определена „критична” температура, електрическото съпротивление изчезва.

Поради изключително ниските температури за преход на технически използваните свръхпроводници, те трябва да се охлаждат с течен хелий. Най-важното приложение на свръхпроводимостта е в много мощни свръхпроводящи електромагнити.

Досега най-голямото приложение на течен хелий е използването му в уреди за ядрено-магнитен резонанс (MRI) и NMR, последвани от магнити за управление на лъчи, използвани в ускорителите на частици.


ТЕЧЕН ХЕЛИЙ ЗА ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС (ЯМР)

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е техника за медицинска образна диагностика . ЯМР скенерите използват силни магнитни полета, генерирани от свръхпроводящ магнит. Течният хелий охлажда магнита под критичната температура.

 

ТЕЧЕН ХЕЛИЙ ЗА ЯДРЕНО-МАГНИТНА РЕЗОНАНСНА СПЕКТРОМЕТРИЯ (NMR)


Ядрено-магнитната резонансна спектрометрия (NMR) е техника, използвана за идентифициране и анализ на структурата на молекулите. Пробите се поставят в силно магнитно поле, което се генерира от свръхпроводящ магнит. Течният хелий се използва за охлаждане на магнита, така че той остава под критичната температура.

 

 

Specialty gase page

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? We do, too. Specialty gases from Messer

Download Files Portlet

Download Files Portlet временно не е достъпен.

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

shopregister.error
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA