Трасирана

Производство на място

ПРОИЗВОДСТВО НА МЯСТО - КИСЛОРОД, АЗОТ, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ВОДОРОД И ДРУГИ

Концепции за производство на място - Инсталации за клиенти - Резервоари за съхранение - Телеметрия - Решения до ключ - Консултации за технологиите за приложение

ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗОВЕ НА МЯСТО – КИСЛОРОД, АЗОТ, ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ВОДОРОД И ДРУГИ

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГАЗ НА МЯСТО

Икономичността е основният двигател за избора на производство на газ на място пред доставката. Тези икономии зависят от следните фактори:

· Съществува ли технология, за да има местно производство на необходимите качества и количества газ

· Мога ли да достигна достатъчно икономии от количеството, за да бъде икономически приложимо изграждане на инсталация на място

· Ще натоваря ли достатъчно инсталираното оборудване, за да имам реална икономия

· Имам ли необходимата инфраструктура и пространство, за да се погрижа за изграждането на инсталация за производство на място

· Мога ли да осигуря необходимите комунални услуги (например електричество) на приемлива цена

· Какви са моите опции за доставка по време на повреда или ремонт/поддръжка

· Имам ли обучени служители/ресурси за работа и поддържане на план на място

Messer може да Ви консултира относно разходите и решенията, за да можете да отговорите на горните въпроси. За повече информация изтеглете съответната листовка или потърсете за разговор нашите експерти

СЪВЕТ И ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТОЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

След като решението за доставка е разработено и целесъобразността е потвърдена, е време да се разработят решенията за инсталация и резервни решения на място, да се осигурят ресурси за инсталиране и поддръжка и да се превърне проекта в реалност.

НАЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ГАЗОВЕ ПРОИЗВОДСТВО НА МЯСТО НА КИСЛОРОД, АЗОТ

По принцип, има два метода за разделяне на въздуха - криогенни и некриогенни. Криогенното оборудване е в състояние да осигури по-високи нива на чистота, но има по-високи инвестиционни разходи. Те обаче са единственото решение за по-големи количества.

КРИОГЕННО РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУХА

В криогенните инсталации за разделяне на въздуха газовете, присъстващи във атмосферата, са разделени съгласно принципа на нискотемпературна ректификация, като се използват различните температури на кипене на газовете. Разграничаваме три вида оборудване:

• Мултипродукти за отделяне на въздух с голям капацитет с опция за втечняване

• КриоGAN азотни генератори: оптимизиран за производство на азот

• КриоGOX кислородни генератори: оптимизиран за производство на кислород

НЕКРИОГЕННО РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУХА

Некриогенните процеси за разделяне на въздуха работят на принципа на адсорбция на колебанията под налягане или се основават на разделяне чрез полупропускливи мембрани. Следните видове процеси са добре установени:

• Адсорбция под налягане (PSA)

• Вакуумна адсорбция под налягане (VPSA)

• Мембранни агрегати

За повече информация относно производството на въздушни газове като кислород и азот, изтеглете листовката или поискайте разговор с експерт (изберете един от двата бутона по-долу)

ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДОРОД 

В Messer ние сме ангажирани с предоставянето на иновативни и устойчиви решения за
производство на водород, които отговарят на широк спектър от индустриални и екологични нужди. Нашите услуги обхващат от алкална електролиза до парен реформинг, допълнително подсилени с индивидуализирано проектиране, професионални консултации и надеждно управление на инсталации.

Водород чрез алкална електролиза

Алкалните инсталации за електролиза се отличават с редица ключови предимства:

  • Бързо изграждане: Едно от най-значимите предимства на алкалните системи е способността за бързо и ефективно изграждане, което позволява на клиентите да започнат производството на водород в кратки срокове.
  • Висока чистота на водорода: Достигането на чистота до 99.9999% прави тези системи идеални за приложения, изискващи висока чистота на водорода.
  • Енергийна ефективност: Алкалната електролиза се характеризира с висока енергийна ефективност, което намалява оперативните разходи и подкрепя устойчивото производство.
  • Надеждност и дълготрайност: Тези системи се отличават с висока надеждност и дълъг експлоатационен живот, осигурявайки непрекъснато и стабилно производство на водород.
  • Гъвкавост на мащабиране: Алкалните инсталации могат лесно да бъдат мащабирани за отговор на растящите производствени потребности, което ги прави подходящи за разширение в бъдеще.

Водород чрез парен реформинг

За традиционните нужди, нашите решения за парен реформинг предлагат гъвкавост и
надеждност, използвайки природен газ за производството на водород, като се адаптират към различни производствени мощности и достигат висока чистота след пречистване. Кулминацията на нашия процес е пречистването на водорода в PSA единица, където достигаме чистота до 99,9995% под налягане от 15 до 30 бара. За клиенти, търсещи още по-високи степени на чистота за своите приложения, предлагаме водородни PSA инсталации, които трансформират богат на водород газов поток в продукт с изключителна чистота.

Персонализирани проекти и консултации

Нашите експерти са на разположение да предоставят специализирани консултации и да
разработят индивидуализирани проекти, които точно отговарят на вашите спецификации и очаквания.

Управление и поддръжка на инсталации

В допълнение към нашите производствени решения, предлагаме и услуги за управление и
поддръжка на водородни инсталации. Нашите квалифицирани оператори осигуряват, че вашите системи функционират оптимално, гарантирайки максимална ефективност и безопасност.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЯСТО 

Messer управлява много инсталации за производство на място и доставя тази услуга на много доволни клиенти. Инженерният ни отдел доставя и решения "до ключ" за клиенти, които искат да закупят оборудването.

Ако искате да имате повече информация за опциите, свържете се с нас и започнете разговор със специалист.

Актив издател

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Контакт банер

КОНТАКТИ

Месер България