Трасирана

Контакти

КОНТАКТИ

Офиси-Газ центрове-Поръчки-Телефони за връзка

СОФИЯ - ОФИС И ГАЗ ЦЕНТЪР     

 • 1528 София, бул. Димитър Пешев 3А
 • office@messer.bg
 • тел. 02/807 32 32
 • тел. +359 888 908 840 - Ангел Христов

ВРАЦА 1 - ОФИС  

 • 3000 Враца, Бистришко шосе
 • тел. +359 886 322 889, Цветомир Банков

ВРАЦА 2 - ГАЗ ЦЕНТЪР  

 • 3000 Враца, Шосе за Мездра (бивше ХИМКО)
 • тел. +359 888 855 206, Пламен Горанов

БУРГАС - ГАЗ ЦЕНТЪР    

 • 8000 Бургас, ул. Владимир Вазов № 3
 • тел. +359 886 085 529, Милена Чолакова

ПЛЕВЕН - ГАЗ ЦЕНТЪР       

 • 5803 Северна промишлена зона Плевен, Гривишко шосе 6
 • тел. +359 885 510 891, Нейко Георгиев 

ПЛОВДИВ 1 - ГАЗ ЦЕНТЪР    

 • Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1 (бивше ЗЗУ)
 • тел.+359 886 299 824, Мария Делева 

ПЛОВДИВ 2 - ГАЗ ЦЕНТЪР    

 • Пловдив, бул. Васил Априлов 139
 • тел.+359 888 817 959, Иван Мъглов

СТАРА ЗАГОРА - ИНЖЕНЕРЕН ОФИС    

 • 6001 гр. Стара Загора , бул. Цар Симеон Велики №157
 • тел. +359 886 317 426, Иван Зюмбюлев

РУСЕ - ГАЗ ЦЕНТЪР    

 • 7009 Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 46, Източна промишлена зона
 • тел. +359 888 508 894, Александър Иванов

РАЗГРАД - ГАЗ ЦЕНТЪР    

 • Разград, западна промишлена зона, Винпром Лудогорие ЕООД
 • тел.+359 887 593 603, Велемир Димов

СИЛИСТРА - ГАЗ ЦЕНТЪР    

 • 7500 Силистра, Северна промишлена зона
 • тел. +359 889 288 702, Невелин Петров

СЛЪНЧЕВ БРЯГ - ГАЗ ЦЕНТЪР (РАБОТИ СЕЗОННО)    

 • КК Слънчев бряг база Автотранспорт 2000
 • тел. +359 885 055 623, Люцкан Люцканов

БОТЕВГРАД - N2 ИНСТАЛАЦИЯ    

 • Ботевград, на територията на IMI/Sensata
 • тел. +359 879 430 200, Димитър Славов

КАТУНИЦА - CO2 ИНСТАЛАЦИЯ     

 • 4120 с. Катуница, Спиртна фабрика ВП Брандс
 • тел. +359 889 307 093, Николай Николов

Актив издател

Актив издател

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

СНАБДЯВАНЕ

снабдяване с газове – инсталации при клиенти – възможност за телеметрично отчитане – търговски оферти

ДОСТАВКА НА ГАЗОВЕ В БУТИЛКИ

Доставка на газове в бутилки – Инсталации при клиенти – Регулатори за налягане – опция за телеметрично отчитане – търговски оферти

ФЛАКОНИ ПОД НАЛЯГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ ЦИЛНДРИ

Цилиндри със специален размер - Цилиндри със специален материал - Цилиндри със специално изискване - Инсталации за клиенти - Опции за телеметрия - Търговски оферти

СНАБДЯВАНЕ С КИСЛОРОД, АЗОТ, АРГОН, ХЕЛИЙ, ВОДОРОД И ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Снабдяване и доставка - Инсталации за клиенти - Резервоари за съхранение - Телемтрия