Правна информация

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. София 1528, район Искър

бул. “Димитър Пешев” 3А

 

ЕФН 2107119874

ИН 816115948

ИН по ЗДДС BG816115948

рег. № 123237, том 1699, стр.38 по ф. д. № 11987/2007 г.

от Регистъра за търговски дружества

 

УПРАВИТЕЛИ

Мира Русанова Гайдарска

Владимир Тодоров Владимиров

 

КОНТАКТИ

тел.: +359 2 8073232

факс: +359 2 8073211

office.bg.sf@messergroup.com

 

Общи условия на покупка и продажба