Internet explorer not supported - Please switch to Edge, Firefox, Chrome, Opera or other browser and improve the safety of your navigation

Навигационното меню

Контакт при аварийна ситуация - Месер България - Messer Bulgaria EOOD

Трасирана

Аварийни контакти

КОНТАКТ ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ

Контакти при аварийни ситуации

АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Meсер предоставя информация за включване на газове във вашия „авариен план“. Ако сте клиент на Meсер, заедно доставката на продукта ще получите техническа документация и информационни листа за безопасност на газовете. По време на инсталиране и пуск на оборудването се извършват обучения за работа и спазване на законовите изисквания и най-добрите практики в индустрията. Meсер може да ви помогне да подобрите работата по безопасност.

КОНТАКТ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

По-долу ще намерите списък на адресите и служителите, с които можете да се свържете в случай на неотложна ситуация. При всички спешни повиквания, моля дайте информацията за мястото, времето на инцидента, лицето за контакт и обхвата на инцидента.

Вложени приложения

Авариен контакт Христо Косовски

Инж. Христо
Косовски
Ръководител охрана на труда и развойна дейност

Авариен контакт Боян Каменов

Инж. Боян
Каменов
Технически директор

Авариен контакт Иван Зюмбюлев

Инж. Иван
Зюмбюлев
Мениджър приложни технологии

Авариен контакт

Авариен контакт

Обадете се или ни изпратете съобщение

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA