Трасирана

Услуги

УСЛУГИ

Услуги за поддръжка - Информация за продуктите - Консултации по приложения - Обучения по безопасност - Изпробване на технологии на място - Вътрешни изследвания и разработки

УСЛУГИ ЗА БЕЗОПАСНО И ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГАЗОВЕ

Независимо дали става въпрос за по-опростен процес на закупуване, администрация без хартия, въпрос за най-близкото място за доставка на газ, прозрачност на графика за доставка, спецификацията на продукта, аспекта на безопасност при транспортиране и обработка, поддръжката на газови инсталации или общи въпроси и съвети относно газовете, Messer ви предоставя електронни услуги, обучение или личен разговор, за да ви помогне да разрешите вашите въпроси.

След прегледа изтеглете листовка от секцията за изтегляне по-долу или се свържете чрез формуляр или по телефона с компетентно лице за контакт в Messer.

ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ НА ГАЗ

Поддръжката на вашите инсталации има няколко предимства:

• намеса на експертен техник, обучен и упълномощен да контролира и поддържа специфично промишлено газово оборудване.

• Възможно участие и обучение на представител на клиента по време на съвместно програмирана интервенция

• Контрол на добрите условия за експлоатация и сигурност на оборудването, инсталирано на вашия сайт, във вашия имот или този на Messer (подробен доклад за интервенцията)

В случай на аномалии и / или дефектни части, съвети и цена на планираните интервенции

• Проверка на спазването на регулаторните и нормативни задължения, свързани с използването на оборудване под налягане

• Съвети и препоръки за гарантиране на безопасността на операторите и потенциалните посетители

• По-добър контрол на разходите, свързани с неизправности.

Поискайте листовка или разговор с експерт (бутони към съответните страници)

ОБУЧЕНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАЗОВЕТЕ И БЕЗОПАСНА РАБОТА

Всички газове са потенциално опасни. За Messer е изключително важно да гарантира безопасността на всички заинтересовани страни, клиенти, служители, партньори и доставчици на услуги при работа с нашите газове.

Ето защо Messer предлага на всички свои клиенти обучение за безопасност на газа, за да разберат основните рискове, свързани с тези продукти, и да научат за най-добрите практики и приложимите мерки за превенция.

В зависимост от изискванията на клиента се предлагат различни модули, адаптирани към различните видове употреба на нашите газове и към всички сектори на дейност. Примери за такива пакети са:

 • Промишлени газове - Работа и безопасност
 • Промишлени газове - Работа, безопасност и прилагане
 • Течен азот в мобилни резервоари - Работа, безопасност и прилагане
 • Хранителни газове - Работа, безопасност и прилагане
 • Сух лед - Безопасност при производство, манипулиране и транспорт
 • Газове за анализ и стандартни смеси - Работа, безопасност и прилагане

Поискайте листовка или разговор с експерт (бутони към съответните страници)

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Под тази връзка ще намерите хранилището на всички информационни листове. Ако имате достъп до нашите решения за електронна услуга за поръчка, можете веднага да получите достъп до таблиците с данни за продуктите, които сте поръчали. В случай, че вече не можете да намерите таблиците с данни, които са били доставени при първата доставка на продукта.

Заявете достъп до страницата или разговор с експерт по решения за електронна услуга (бутони към съответните страници)

Е-УСЛУГИ: ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЛЕСНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Електронните услуги на Messer улесняват работата ви - онлайн, като приложение или като персонализирана електронна поща. Електронните услуги ви позволяват да ускорите процесите си за възлагане на поръчки, лесно да управлявате газовите запаси и да съкратите търсенето на газове и технологични решения за приложение. Всичко това независимо от това дали сте в офиса или на пътя.

Допълнителни предимства на Messer E-Services: Помощ за спестяване на разходи и опазване на околната среда чрез, наред с други неща, намаляване на използваната хартия. По време на разработването на електронни услуги, ясната функционалност и интуитивната работа бяха особено важни за нас. В допълнение, нашите специалисти са готови да изпълнят очакванията ви гарантират, че електронните услуги, които получавате, са пригодени за вас. Те са достъпни за вас като приложение, чрез нашия уебсайт или чрез интерфейса за данни на системата за планиране на Messer за електронен обмен на данни (EDI).

Поискайте листовка или разговор с експерт (бутони към съответните страници)

ТЕЛЕМЕТРИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ

Освен за самите газове, нашите клиенти могат да разчитат на услуги, адаптирани към техните нужди и ежедневната им употреба на газове. За това предлагаме решение за телеметрия.

Това е цялостна услуга, която им позволява:

 • Управление на доставките им и предвиждане на рисковете от повреда
 • Проследяване и анализ на тяхното потребление
 • Осигурявме технически мониторинг на оборудването, инсталирано на обектите на клиента
 •  

Телеметрията се прилага:

 • На криогенни резервоари за втечнен втечнен газ
 • На реверсивните инсталации за бутилки или батерии за сгъстен газ

Поискайте листовка или разговор с експерт (бутони към съответните страници)

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДУКТИ

Освен телеметрия Messer предлага и складови решения за бутилки. Това е възможно благодарение на факта, че всички бутилки в Messer се проследяват, използвайки системата му Babel (ускоряване на бизнеса чрез електронно етикетиране). Например системата за проследяване на бутилки за клиента, наречена e-CCTS, предоставя следните предимства:

 • Лесна употреба
 • Цялостно проследяване на опаковки с баркод
 • Показване на запасите в склада и възможност за промяна на минималните и максималните запаси
 • Проследяване на партиди (за гамата Gourmet и медицинските газове)
 • Преглед на движенията на опаковките и празните опаковки
 • Възможност за контрол на потоците (доставка на пълна опаковка и оползотворяване) и тестовите дати на опаковката
 • Преглед на продължителността на престоя на опаковката на сайта (в дни)
 • Създаване на структура за съхранение, потребители и купувачи

Поискайте листовка или разговор с експерт (бутони към съответните страници)

MYLAB: УПРАВЛЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО

Получете достъп до онлайн хранилището си за изтегляне на сертификати за анализ и управлявайте сроковете на годност на вашите газови смеси. Лесно за използване решение за професионалната лаборатория.

Поискайте листовка или разговор с експерт (бутони към съответните страници)

ОНЛАЙН ЛОКАТОР НА ГАЗОВИ ЦЕНТРОВЕ

Messer предлага доставка за цялата страна на цялата продуктова гама. В случай на спешна поръчка Messer предлага и бърза доставка, но ако искате да вземете продукта сами и бихте искали да знаете най-близкия газов център на Messer, ние ви предлагаме онлайн локатор на газови центрове и приложение за използване на пътя, включително разширение за навигация.

За повече информация кликнете върху от линковете по-долу, за да намерите търсенето или уеб страницата за депотърсача или връзката към приложението в магазините за приложения.

НАШИТЕ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ - ИНФОРМАЦИЯТА Е ВИНАГИ С ВАС

Messer предлага серия от мобилни приложения, които ви позволяват бързо да намерите информация, свързана с газовете или с тяхното използване.

Ако се занимавате със заваряване, може да се интересувате от позициите за заваряване по ISO 6947, калкулаторът на дебита, селекторът на газ и други. 

За лабораторни приложения нашето приложение за избор на хардуер ви позволява бързо да намерите правилния хардуер. 

За повече информация щракнете върху един от линковете по-долу, за да ви насочим към магазина за приложения или заредете нашата листовка по темата.

Месер в България

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA