Трасирана

Въглероден диоксид

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

какво е въглероден диоксид – въглероден диоксид в бутилки – течен въглероден диоксид – сух лед (въглероден диоксид в твърдо агреганто състояние) – приложение на въглеродния диоксид – поръчки на въглероден диоксид

ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 

ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДИОКСИД Е CO2

Въглеродният диоксид е химично неорганично съединение на въглерод и кислород. Възниква по време на горивни и окислителни процеси в природата. Въглеродният диоксид е открит през 18 век от Ян Баптиста Хелмонт от Брюксел. Въглеродният диоксид се съдържа във въздуха в концентрация 415 ppm (милионни части) – данни за 2019 г. Това ниско ниво на въглероден диоксид е гаранция, че на земята може да се поддържа нормална топлина. Увеличение до например 4000 ppm биха ни върнали към нивата на геоложката камбрийска епоха (преди 500 милиона години), когато температурите не са позволявали живота, какъвто го познаваме сега.

Дискусията за „промяна на климата“, която продължава и в момента е свързана с определяне на приемливо ниво и мерките, които трябва да се предприемат за ограничаване концентрацията на въглероден диоксид.

КАЧЕСТВО НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, НАПРИМЕР ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД 2.5

Качеството на газа се изразява в брой девятки. Когато видите въглероден диоксид 2.5 или друго число след името на газа, то показва чистотата на газа, като числото преди десетичната запетая показва броя на девятките, а числото след десетичната запетая е последната цифра в чистотата. По този начин въглеродният диоксид 4.0 е 99,99% чист газ. Останалите компоненти са посочени в техническата спецификация на газа. Това води до друг важен аспект на качеството: тъй като въглеродният диоксид също често се използва в хранително-вкусовата промишленост, останалите компоненти не могат да бъдат токсични или да миришат. Въглеродният диоксид за приложение в хранително-вкусовата промишленост е с качество „за влагане в храни“, тъй като производствените процеси и веригата на доставки са проектирани по такъв начин, че качеството да бъде гарантирано до момента на употреба. В Mесер наричаме този въглероден диоксид GOURMET C, като GOURMET означава качествено за хранителни цели, а C е обозначението за въглероден диоксид.

ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДИОКСИД

Инертизация: въглеродният диоксид има предимството, че не реагира с други газове при по-ниски температури. Замяната на кислорода с въглероден диоксид във въздуха ще намали степента на възпламеняемост на запалимото съдържание в дадена среда. По този начин може да се избегне пожароопасност, ако съдържанието на кислород се намали с няколко процента и бъде заменено с въглероден диоксид. Това намира приложение при съхранение на хранителни продукти и в по-голям мащаб при металургични и химични процеси.

Заваряване и обработка на метали: при по-високи температури (виж уравнението на Будуар), СО2 също образува СО (въглероден оксид), компонент, който може да реагира с металната повърхност. Това се използва главно в металообработката и производството. Въглеродът в СО променя повърхностните свойства на метала. Този ефект се използва широко при заваряване и при обработката на метали (също и в химията).

Пожарогасене: увеличеното количество CO2 във въздуха кара сърцето ви да бие по-бързо. Въглеродният диоксид често се използва при пожарогасенето - при пожар позволява да се извлича повече кислород от въздуха. Знаете ли, че CO2 има върху кожата подобен на ботокс ефект? (Но с много по-кратка продължителност).

Сух лед: при нормално налягане, въглеродният диоксид не е течен. Той веднага преминава в твърдо агрегатно състояние (сух лед). Този ефект се използва например и за извличането на медицински компоненти от билките.

Замръзване: въглеродният диоксид се съхранява в бутилки под налягане и там запазва течната си форма. Течността в газовата бутилка може да се използва или като газ, или като течност. Когато въглеродният диоксид излезе от бутилката в течна форма, той веднага се превръща в сух лед. Този охлаждащ капацитет може

да се използва за шоково замразяване на хранителни продукти, за контролирано охлаждане на химичните процеси и за производство на лекарства. Има много други приложения на този хладилен агент, които не оставят следа. Това е така, защото сухият лед сублимира и се връща в естествената си среда- въздуха. Използва се за свиване на медни и метални тръби в санитарни инсталации и дори за замръзване на вода в тръбите.

СВОЙСТВА НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ДИОКСИД

Повече информация за свойствата и лесен калкулатор за конвертиране на мерните единици можете да намерите в приложенията на Месер в Apple Store или Android Play

CO2 БУТИЛКИ

Газовите бутилки са с различен обем и налягане. В зависимост от вида газ в бутилката, „рамото“ на бутилката има различен цвят, който е стандартизиран съгласно европейския стандарт EN 1089-3. В случая за въглероден диоксид това е сиво. Преглед на различните цветове на газовите бутилки можете да намерите тук. Налягането в бутилката с въглероден диоксид се създава от естествения баланс между течността в бутилката и околната среда: налягането на газа поддържа течността на дъното на бутилката, а газът се отделя, когато отворите крана на бутилката. Ако отнемете твърде много газ, налягането на газа ще намалее, защото течността не може да се изпари достатъчно бързо. Ето защо понякога CO2 бутилките са оборудвани с нагревателен елемент (или можете да го закупите допълнително).

Както всички бутилки, и нашите газови бутилки се обработват отвътре, изсушават се и се правят химически пасивни. По този начин можем да гарантираме оптимална чистота и да избегнем излагането на нашите клиенти или служители на определени рискове поради това, че газовите бутилки не са били използвани правилно от предишния потребител. Бутилките с въглероден диоксид трябва да останат сухи отвътре, в противен случай може да ръждясат. Следователно тези бутилки се тестват на всеки 5 години, вместо на предписания период от 10 години.

ПОЛУЧАВАНЕ НА СУХ ЛЕД ОТ БУТИЛКА С СО2

Ако ще използвате течна фаза, бутилките могат да бъдат доставени с "тръба". Течността се изтласква нагоре от газа през тръба, която е разположена до дъното

на бутилката. След това течният CO2 веднага се трансформира в сух лед. Към връзката на бутилката обикновено е прикрепен маркуч, за да разпредели сухия лед. Не забравяйте да прочетете инструкциите за безопасност. Има опасности, свързани със студа на сухия лед и налягането.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА СУХИЯ ЛЕД

За повече информация за приложението на сухия лед или как да закупите по-големи количества сух лед (вместо да го получавате от бутилка), моля посетете съответната страница от този сайт.

ТЕЧЕН ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД В РЕЗОРВОАРИ – ТЕЧЕН ВЪГЛЕРОДЕН ДИОСКСИД В СТАЦИОНАРНИ КРИОГЕННИ РЕЗЕРВОАРИ

За по-големи потребители предлагаме течен въглероден диоксид. Разполагаме с широка гама резервоари за съхранение. За да се поддържа ниската температура на течния въглероден диоксид, той трябва да се съхранява в криогенни резервоари. Можете да закупите или наемете криогенен резервоар (дюаров съд или транспортируем съд или mini-bulk). Поради изключително ниските температури трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност. Препоръчва да се носят защитни ръкавици.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

Повече информация можете да намерите в полето търсене на продукт на тази страница.

ЗАКУПУВАНЕ НА БУТИЛКИ С CO2

Въглероден диоксид можете да закупите в един от нашите дистрибуторски центрове. Повечето клиенти поръчват нашите бутилки онлайн или по телефона. В зависимост от местоположението, можете да вземете бутилките или да ги доставите до вас. Обадете ни се за повече информация относно опциите за доставка.

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

shopregister.error
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

shopregister.error
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Газ центрове

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

Актив издател

Актив издател