Аргон

АРГОН

какво е аргон – аргон в бутилки – течен аргон – приложение на аргон – доставки и поръчки на аргон

АРГОН 

АРГОНЪТ е AR

Аргонът е атом, със символ Ar, атомно число 18 и атомна маса 39,948. Открит е през 19 век от сър Рейли и сър Уилям Рамзи. Той е безцветен благороден газ, без мирис, нетоксичен, по-тежък от въздуха. Въздухът съдържа около 0,93% аргон. Най-важното химично свойство на аргона е неговата инертност. Видимата спектрална линия на аргоновия атом в плазма прави възможно приложението на аргона при осветлението. Аргонът също често се използва в смеси за приложения за плазма, заваряване и рязане, често в комбинация с по-ниска концентрация на други компоненти на активен газ в 2,3,4 и повече компонентни газови смеси.

КОНВЕКЦИИ НА АРГОН 4.6

Чистотата на газа се изразява с брой девятки. Когато видите Argon 4.6, Argon 5.0, Argon 4.8 или каквото и да е друго число след името на газа, то показва чистотата на газа. Цифрата преди десетичната запетая показва броя на девятките, а числото след нея показва последната цифра. Така Аргон 4.6 е газ с чистота 99,996%. Съдържанието на останалите компоненти е дадено в техническата спецификация на газа.

СВОЙСТВА НА АРГОНА

Месер предлага повече информация за свойствата на аргона и лесен калкулатор за конвертиране на мерните единици в приложението Apple Store или Android Play.

ПРИЛОЖЕНИЯ НА АРГОНА

Заваряване: Поради това, че не реагира с други газове, аргонът е идеалният защитен газ за заваряване, дори при много високи температури на плазмената арка, което често се случва при обработката на метали. Всъщност дори при много високи температури и за разлика от азота, аргонът остава инертен и не образува съединения с кислорода. Аргонът е отличен газ както за MIG, така и за TIG заваряване. Идеалният заваръчен газ за специфични заваръчни работи може да бъде композиран чрез евентуално добавяне на други активни газови компоненти (въглеродна киселина, хелий, азот или кислород) в два, три, четири и дори повече компонентен газ. Техниките за лазерно заваряване и също така 3D техники за печат на метали се превърнаха във важни области за приложенията на аргона.

Пожарогасене: аргонът може да служи и като средство за пожарогасене на места, където не могат да се използват вода или пяна. Анализ: аргонът се използва като газ-носител в спектрометрията. Изолация: поради добрите си изолационни свойства аргонът намира приложение и при производството на стъклопакети. Хранително-вкусова промишленост: аргонът се използва като защитен газ срещу окисляване при производството на качествени вина. Медицина: аргонът се използва като лазерен газ за медицински приложения като очна хирургия, отстраняване на вени и за премахване на татуировки. 3D печат: аргонът предотвратява окислението на продуктите по време на печат. За по-подробна информация за приложенията на аргона в индустрията, както и експертния опит, с който Месер може окаже помощ при вашите процеси (приложна техника), може да разгледате страниците (на английски) на нашия корпоративен уебсайт. Той също така ви предоставя повече информация за работата и изпитанията в областта на научноизследователска и развойна дейност, които Месер предлага.

ГАЗОВИ БУТИЛКИ С АРГОН

Газовите бутилки са с различни размери и с различно налягане. В зависимост от вида газ в бутилката, „рамото“ на бутилката има различен цвят, който е стандартизиран съгласно европейския стандарт EN 1089-3. В случая то е зелено. Преглед на различните цветове на газовите бутилки можете да намерите тук. При високо налягане газообразният аргон има отклонение от закона за идеалния газ. Например при налягане от 200 бара газовата бутилка съдържа 7% повече газ, отколкото изисква законът за идеалния газ. Аргоновата бутилка при 300 бара съдържа до 50% повече аргон от бутилка на 200 бара. Това е възможно най-високото налягане. Mесер предлага и двата вида налягане за газови бутилки с аргон.

Както всички бутилки, нашите газови бутилки се обработват отвътре, изсушават се и се правят химически пасивни. По този начин можем да гарантираме оптимална чистота и да избегнем излагането на нашите клиенти или служители на определени рискове поради това, че газовите бутилки не са били използвани правилно от предишния потребител. Тъй като бутилките се предлагат в различни обеми и налягане, важно е да се достави правилната арматура. По този начин газът може да се доведе до точката на потребление при зададеното налягане и с правилния дебит. За бутилки, които не са на 300 бара налягане, изискванията са различни за всяка държава.

ТЕЧЕН АРГОН В РЕЗЕРВОАРИ – ТЕЧЕН АРГОН В КРИОГЕННИ СЪДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

За големи потребители също така предлагаме течен аргон. Разполагаме с широка гама резервоари за съхранение с различен капацитет. За да се поддържа ниската температура на течния аргон, аргонът трябва да се съхранява в криогенни резервоари. Можете да закупите или наемете тези криогененни резервоари (дюаров съд или преносим съд, криогенен резервоар или mini-bulk). Поради изключително ниските температури трябва стриктно да се спазват правилата за безопасност. Препоръчва се да се носят защитни ръкавици или други специални лични предпазни средства.

ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРГОН

Повече информация можете да намерите в полето търсене на продукт на тази страница

ЗАКУПУВАНЕ НА АРГОН

Газ аргон можете да закупите в някой от нашите дистрибуторски центрове във вашата страна или в дистрибуторската мрежа на Mесер по целия свят. Повечето клиенти поръчват нашите бутилки онлайн или по телефона. В зависимост от района, можете сами да вземете бутилките или да бъдат доставени до вас. Предлагат се бутилки с различни обеми. Ние предлагаме пълна гама от заваръчни газове (Feroline, Inoxline, Aluline, Lasline), вариращи от индустриален аргон до висококачествени газове и специални смеси. За повече информация относно газовете за заваряване, газовете за лазерен и 3d печат, вижте страниците на „заваръчни газове“.

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Актив издател

Газ центрове

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

Актив издател