Трасирана

СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ

СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ

Имате високи стандарти? Ние също. Специални газове от Messer

СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ 


"Специални" се наричат газовете с по-висока чистота от стандартната, както и дву-, три- и повече компонентни смеси, изготвени по индивидуална поръчка.

Специалните газове имат важна роля в контрола на замърсяването на околната среда и проследяване качеството на множество продукти, тъй като са работни и калибровъчни газове за различни аналитични апарати.

Най-употребяваните от специалните газове на Месер са регистрирани от НЦМ като Сертифицирани сравнителни материали. Нашата лаборатория, в която тези газове се изработват и анализират, е сертифицирана според ISO 17025.

Като водещ специалист по технически газове, Messer предлага голямо разнообразие от специални газове. Широката продуктова гама включва течен хелий, газове с висока чистота, редки газове, стандартни и индивидуални газови смеси, както и необходимото оборудване за специални газове. Изискванията към продукта са също толкова специфични и разнообразни, колкото и техните приложения.


Качеството на продукта е най-важното изискване за специалните газове. Съответствието с определените спецификации на продукта се основава на стриктно управление на качеството. Дългогодишният ни опит в разработването, производството и анализа ни дават възможност постоянно да отговаряме на високите очаквания на нашите клиенти.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ


Messer управлява специализирани заводи за производство на газ в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. В Европа нашите заводи се намират в Белгия, Франция, Австрия, Швейцария, Сърбия и Унгария. Чрез децентрализирано производство ние осигуряваме тесен контакт с нашите клиенти. В същото време, благодарение на централната координация на нашите фабрики, ние предлагаме постоянно висококачествени продукти.

Отвъд общата система за управление на качеството според EN ISO 9000, четири от нашите европейски специализирани газови централи притежават акредитация като калибрационна лаборатория съгласно EN ISO / IEC 17025. С още по-висока акредитация съгласно EN ISO 17034, нашата швейцарска лаборатория постига признанието, че отговаря на най-високите изисквания за качество и компетентност, необходими за производството на сертифицирани референтни материали.


ПОРТФОЛИО ОТ СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ


Портфолиото от специални газови продукти включва широка гама от висококачествени газове - от течен хелий и други чисти газове и стандартни смеси до газови смеси, които са специално произведени по индивидуални спецификации на клиента.

Опциите за доставка варират от газови смеси в кутии под налягане до доставки на едро на чисти газове, от техническо до 6,0-качество. Нашите клиенти често се възползват от експертния опит на Messer за решаване на проблеми чрез лична консултация.


Само при правилно приложение на газовете може да се извлече максимална ползва. Например, докато течният хелий се използва за охлаждане на ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), хелиевият газ се използва за надуване на балони или дирижабли и с по-висока чистота функционира като газ-носител в газова хроматография.

Разбира се, тези приложения поставят напълно различни изисквания към продукта, формата за доставка, използваното оборудване и предоставяната услуга. Експертите на Messer работят заедно с потребителя, за да разработят оптималната концепция за всеки отделен случай.


Безопасността винаги е основен приоритет. Messer предоставя информация за свойствата на газа, безопасното боравене с газове и дава инструкции за безопасност. Клиенти, които използват голям брой калибриращи газове, например в лаборатория, могат да се възползват от онлайн инструмента за управление myLab.

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA

СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ