МИГ Заваряване

МИГ заваряване

МИГ заваряване на цветни и благородни метали с инертни защитни газове при високи температури

Защитни газове за МИГ заваряване

Както МАГ, така и МИГ процесите се доказаха като модерни и ефективни техники на заваряване. За разлика от МАГ (метал активен газ) заваряването, при МИГ (метал инертен газ) заваряването се използват инертни газове. Тъй като газът лесно се йонизира и това позволява използването му при много високи температури, тази техника се използва за заваряване на цветни метали или неръждаема стомана, наричана още устойчива на ръжда или неръждясваща стомана. Възможно е полагането на заваръчни шевове с високо качество на мед, алуминий и алуминиеви сплави с инертни газове и техните смеси.

Как работи МИГ заваряването в защитна газова среда?

При МИГ заваряването протича електрическа дъга, когато заваръчна тел (запълващ материал) докосне повърхността на заваръчната вана. Следва разтопяване стените на заваръчната вана и сплавяване посредством автоматизирано подаване на телен електрод. Тази техника гарантира висока работна скорост с отлични стандарти за качество. Получената дъга при МИГ заваряване може да бъде класифицирана в три подкатегории:

  • Заваряване с къса дъга: Подходящо за тънки листове, тъй като по време на заваряване почти не се образуват пръски.
  • Заваряване със струйна дъга: Перфектно приложим за дебели листове, тъй като поради високата скорост на заваряване се създават преходи със струйно капко-пренасяне на метала без късо съединение.
  • Заваряване с импулсна дъга: Може да се използва за всяка дебелина на листа и осигурява равномерни преходи на материала.

Важна забележка: Методът МИГ не е подходящ за заваряване на открито. При неблагоприятни атмосферни условия защитният газ може да бъде издухан, като по този начин губи всичките си положителни характеристики.

 

ВИГ заваряване на неръждаема стомана

Методът има различни наименования в различните страни, като международното му название е

· TIG -T = Tungsten, I = Inert, G = Gas.

· В България се нарича ВИГ - В = Волфрам, И = Инертен, Г = Газ,

Абревиатурата  означава заваряване с инертни газове и волфрамов електрод и е сравнима с техниката на МАГ заваряване. Вместо топяща се електродна тел за създаване на заваръчния шев, се използва нетопящ се волфрамов електрод. Този електрод се нуждае от по-благородна защитна газова среда от аргон или хелий, за да предотврати изгарянето или разрушаването му. При ВИГ метода Аргон 4.6 е напълно подходящ за всички черни и цветни метали, както за заваряването с прав ток (DC), така и с променлив ток (AC).

Защитената среда обикновено е чист аргон, аргон + кислород или технически хелий.

ВИГ заваръчните горелки могат да бъдат надградени със специална газова дюза. Това осигурява ламинарен поток на защитния газ и подобрява запалването на дъгата. С газовата дюза могат да се получат по-ярки заваръчни шевове и по-малки деформации по време на заваряване.

 

Стоманена бутилка със защитен газ при МИГ заваряване на благородни метали

За заваряване на благородни метали се предлагат стоманени бутилки със защитни газове с различни размери. В търговската мрежа бутилки се предлагат в размери от 7l, 10l , 20l, 40l и 50l, чиято цена варира. Колкото по-голяма е стоманената бутилка със защитен газ, толкова по-ниска е цената на газа в бутилката.

 

Актив издател

Газ центрове

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA