Корпоративна социална отговорност - отчет на Месер Груп за 2020 г

Корпоративна социална отговорност - отчет на Месер Груп за 2020 г

УСТОЙЧИВОСТ

Може би необичаен термин за 2020 г., която със сигурност беше необикновена.

Устойчивостта се отнася до способността на хората да адаптират успешно поведението си, когато са изправени пред предизвикателства или промени. Това е напълно подходящо описание на нашата дейност през финансовата 2020 година: нашият екип успешно преодоля икономическите предизвикателства на пандемията Covid-19. И нещо повече: чрез изключителна отдаденост надхвърлихме много от целите си.

Успяхме, защото използвахме силните си страни в новата ситуация. В отделните страни, компании и отдели действахме като екип - както на място, така и чрез отдалечена работа. Внедрихме нови концепции за безопасност, които защитиха служителите ни. Процедурите и логистичните вериги, особено за снабдяване с медицински кислород, бяха адаптирани към новата ситуация. Насочихме усиличта си към променените нужди на клиентите и пазарите.

Отново се убедихме, че нашите продукти и приложения представляват част от нашата устойчивост: за много индустрии те са незаменими. Чрез тях успяваме да смекчим влиянието на отделни и дори глобални неочаквани промени. Месер Груп реагира бързо, целенасочено и ефективно на новите предизвикателства. И това е устойчивост в истинския смисъл на думата.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020: