Предупреждение: Опасност от обогатена на кислород атмосфера в здравните заведения

Предупреждение: Опасност от обогатена на кислород атмосфера в здравните заведения

Последните инциденти в здравни заведения, особено по време на пандемията от COVID-19 подчертават необходимостта от по-добра  информираност за опасностите от обогатената с кислород атмосфера,. Потенциалните опасности при такава атмосфера, са добре известни – възможност за възникване на пожар и експлозия.

По време на пандемията от COVID-19, при някои пациенти  като ефективно средство за лечение се прилага интензивна назална кислородна терапия. Кислородният поток е до 60 литра в минута. Тъй като множество отделения са оборудвани за лечение с кислород, възможно е вентилационните системи да не успяват да поддържат нормална атмосфера.  Тези фактори допринасят за по-високи риск от наличие на обогатена с кислород атмосфера (т.е. повече от 23,5% O2 във въздуха) в здравните заведения.


При увеличаване на концентрацията на кислород в помещенията е възможно дрехите на хората и спалното бельо да се просмучат с кислород, което ги прави изключително запалими и, ако се възпламенят, те ще горят бурно. Освен това, трябва да се внимава с използването на кремове и гелове на базата на въглеводороди, които могат лесно да се възпламенят и да влошат ситуацията. Когато дадена среда или материал са обогатени с кислород, те са много лесно запалими  дори и от най-малка искра. Поради това трябва да се внимава и да се гарантира, че всяко електрическо оборудване в близост до пациента е било подходящо тествано така, че да не предизвика искри.


В операционните зали, където се използва кислород,  е необходимо да се внимава при работа с  горещо/загрято хирургично оборудване.


Открит пламък и тютюнопушене (включително на електронни цигари) не се допускат в близост до местата, където се използва кислород.

Заключения:

По време на пандемията от COVID-19, рискът от обогатена с кислород атмосфера в здравните заведения е по-висок от обикновено. EIGA обръща внимание на  всички здравни заведения за опасностите от кислород и предлага  предпазни мерки:

Фактори, допринасящи за увеличаване на риска от обогатяване с кислород:

 • Назална кислородна терапия с разход на кислород до 60 литра в минута;
 • Повече лекувани пациенти от обикновено;
 • Разкриване на допълнителни отделения, които не са оборудвани с подходяща вентилационна система; 
 • Електрическо оборудване в близост до пациентите, което не е тествано за искрообезопасяване.

Някои предпазни мерки:

 • Обучение на всички потребители за безопасно боравене с кислород;
 • Запознаване на персонала с разположението и работата на аварийните кислородни спирателни вентили във всяко отделение (в случай на пожарна аларма);
 • Да не се използва открит пламък и нагрято оборудване в близост до източници на кислород;
 • Да не се използват кремове и гелове на базата на въглеводороди;
 • Ако приемем, че увеличаването на концентрациите на кислород в отделението за интензивно лечение е необходима,трябва да бъде направена оценка на риска, съгласно която да се работи;
 • Когато вентилационната система не е проектирана да осигурява достатъчен обмен на въздуха, се препоръчва допълнителна вентилация, която да подпомогне процеса на разпръскване на кислорода в зоната на отделението (например отворени прозорци). 
 • Подходящо е при тези обстоятелства клиничният персонал да носи лични детектори за кислород
 •  Когато пациентът е лекуван дори с малък обем кислород, при преместването му в зона, където има възможност за открит пламък, дрехите и спалното му бельо трябва да се „проветрят“ от просмукания кислород най-малко за 15 минути.

 

Препратки

EIGA Doc 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu
EIGA Safety Leaflet O2 Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu
Информацията за безопасност при обогатяване с кислород се съдържа в: EIGA eLearning on oxygen safety  https://eiga.eu/publications/elearning
 

Отговорност за съдържанието

Всички технически публикации на EIGA или под името на EIGA, включително практически указания, процедури за безопасност и всякаква друга техническа информация, съдържаща се в тези публикации, са получени от източници, за които се смята, че са надеждни и се основават на техническа информация и опит, налични в момента от членове на EIGA и други към датата на издаването им.


Въпреки че EIGA препоръчва позоваване или използване на публикациите на EIGA от нейните членове, такова позоваване или използване на публикациите на EIGA от нейни членове или трети страни е чисто доброволно и не е обвързващо. Следователно EIGA или нейните членове не гарантират резултатите и не поемат никакви гаранции или отговорност във връзка с позоваването или използването на информация или насоки, съдържащи се в публикациите на EIGA.


EIGA няма никакъв контрол по отношение на изпълнението или неизпълнението, погрешното тълкуване, правилното или неправилно използване на каквато и да е информация или насоки, съдържащи се в публикациите на EIGA от което и да е физическо или юридическо лице (включително членове на EIGA) и EIGA изрично отказва всякаква отговорност във връзка с това.