Трасирана

revised: Customer process assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

in Shipbuilding

PROCESS DESCRIPTION

In the case of cruise liners, aluminium superstructures are also installed. Sections made from this material have a weight advantage and enable higher superstructures than comparable ones made of steel. Thus, larger ships can be built, allowing larger numbers of passengers. The welding and cutting processes used to make the sections are similar for both aluminium and steel. However, the welding processes with aluminium require the use of inert gases. Thus, arc welding methods such as MSG welding (here, MIG welding) or laser beam welding are applicable, but not gas welding or flame cutting.

 

revised: Application technology assembly of the superstructure in the Shipbuilding sector

Assembly of the superstructure

Total gas supply concept

Актив издател

Кодекс на Месер

Кодекс на Месер ...

Управление на съответствието

Управление на съответствието

Guideline for reporting and handling rule violations at Messer_20210101_BG.pdf

Документ

Ръководство за подаване и обработка на сигнали нарушения на правилата в Месер

Тест за поведение

Тест за поведение ...

Система за докладване на нарушения и гореща линия

Система за докладване на нарушения и гореща линия ...

Авариен контакт Иван Зюмбюлев

Инж. Иван Зюмбюлев Мениджър приложни...

Авариен контакт Боян Каменов

Инж. Боян Каменов Технически директор ...

Авариен контакт Христо Косовски

Инж. Христо Косовски Ръководител охрана на...

КОНТАКТ ПРИ АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ 1

контакт за спешни случаи

Авариен контакт

Авариен контакт Обадете се или ни изпратете съобщение ...

Предупреждение: Опасност от обогатена на кислород атмосфера в здравните заведения

Предупреждение: Опасност от обогатена на кислород атмосфера в здравните заведения Последните инциденти в здравни заведения,...

Корпоративна социална отговорност - отчет на Месер Груп за 2020 г

Корпоративна социална отговорност - отчет на Месер Груп за 2020 г

Газ центрове

Информация за газ центрове

Контакти

КОНТАКТИ Офиси-Газ центрове-Поръчки-Телефони за връзка СОФИЯ - ОФИС И ГАЗ ЦЕНТЪР   ...

Кариера в Месер

Кариери More info Apply

Политика за защита на данните

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА МЕСЕР БЪЛГАРИЯ § 1 Принципи Благодарим Ви, че посетихте уебсайта на Месер България ЕООД и за интереса към нашата...

Месер в България

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ Повече информация Свържете се с нас

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Неозаглавен формуляр

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Изберете опция
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA