МАГ Заваряване

МАГ заваряване

Заваряване със защитен газ - Защитни газове за заваряване на метал - Принципи на МАГ заваряването

ЗАЩИТНИ ГАЗОВЕ

Какво е защитен газ за заваряване?

Защитни газове са заваръчни газове, които могат да се използват в смеси с различни процентни съотношения, за да се постигне най-добрият резултат при заваряването. Без защитен газ, кислородът от атмосферата ще реагира с разтопеният метал в зоната на заваряване, което води до корозия, изгаряне и пори в заваръчния шев, влошаващи качеството. Прави се разграничение между инертни защитни газове (МИГ) и активни защитни газове (МАГ). При заваряване с метал активен газ (МАГ) се използват смесени газове от аргон и въглероден диоксид или аргон и кислород .

Заваръчният газ аргон е един от най-често използваните защитни газове. Защитният газ  С18 се състои от 82% аргон и 18% въглероден диоксид.

За заваряване на алуминий се използва защитният газ Аргон 4.6, който има висок процент на аргон (99,996%). Със смеси хелий-аргон заваръчните шевове имат особено високо качество.

Феролайн защитни газове при MAG заваряването

Вариантите на защитния газ Feroline (Феролайн) са разработени специално за МАГ заваряване на нелегирани и нисколегирани стомани. Те имат много добри характеристики на заваряване при средна скорост и предпазват дъгата и заваръчната вана от контакт с атмосферни газове. Използването на МАГ защитен газ води до значително по-малко пръски и дим по време на заваряване, а отлагането на шлака върху заваръчния шев е значително намалено. Феролайн газови смеси са подходящи за всички позиции на заваряване, типове стандартни и импулсни дъги.

Разход на защитен газ

Какво количество защитен газ е необходимо при заваряване?

Разходът на защитен газ за късата дъга (KLB) при 150A е около 12 до 15 l/min. За струйна и импулсна дъга количеството се увеличава при 300A от 15 до 18 l/min, а за дъга с висока мощност при 350A от 20 до 25 l/min. Разходът на защитен газ, необходим за всеки отделен случай, може да се регулира чрез използване на манометър с контрол на дебита или ротаметър.

Покупка на защитен газ

Какъв размер стоманена бутилка е необходим?

Стоманените бутилки със защитни газове се предлагат в различни размери. Общите размери са 7l, 10l, 20l и 50l. Освен обема на бутилката и количеството газ е определящо, когато купувате защитен газ. По-малките бутилки със защитни газови смеси имат по-малко тегло и транспортът е по-лесен. По-големите бутилки са съответно по-тежки, но цената на газа в литри е значително по-ниска.

Актив издател

Газ центрове

ГАЗ ЦЕНТРОВЕ

Газ центрове близо до вас – вземете сами или поръчайте доставка – подходящо оборудване – поръчки – безопасност

Контактна форма за страници

Свържете се с нас

Формуляр

Форма за контакти

There has been an error processing your registration. Please double-check the information entered.
Съгласявам се с GDPR политиката на Messer Group. Мога да оттегля съгласието си по всяко време.
Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA